10.6.2019 * N:o 15 (330) * 

  • | LENTOLIIKENTEEN PALVELUT |: Optiovuoden palkankorotuksista neuvotellaan syksyllä
  • | IAU / TURVA |: Asiaa IAU:n jäsenten matkustajavakuutuksesta

Optiovuoden palkankorotuksista neuvotellaan syksyllä

| LENTOLIIKENTEEN PALVELUT |

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen nykyinen sopimuskausi jatkuu 15.1.2021 saakka, jos viimeisen vajaan vuoden mittaisen sopimusjakson palkankorotuksista päästään sopimukseen. Neuvottelut korotuksista käydään 15.10.2019 mennessä IAU:n ja PALTA:n välillä.

Toteutuneet korotukset

Lentoliikenteenpalveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta syntyi edellisen kerran neuvottelutulos 22.12.2017. Siinä sovittiin seuraavista palkankorotuksista:

1.2.2018 alkaen

Teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä palkkoja korotettiin 1,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja 0,2 %:n yrityskohtaisella erällä.

Maapalveluja tuottavissa yrityksessä palkkoja korotettiin 40 euron suuruisella yleiskorotuksella.

1.2.2019 alkaen

Teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä palkkoja korotettiin 1,7 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Maapalveluja tuottavissa yrityksessä palkkoja korotettiin 40 euron suuruisella yleiskorotuksella.

Näiden korotusten ohella työehtosopimukseen sovittiin myös muita ansiotasoon vaikuttaneita muutoksia.

Palkankorotukset 1.2.2020

Työehtosopimuksen mukaisesti 1.2.2010 toteutettavista korotuksista on sovittu seuraavaa:

Työehtosopimuksen osapuolet neuvottelevat 15.10.2019 mennessä viimeistään 1.2.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavien palkankorotusten rakenteesta ja suuruudesta.

IAU:n menettelytapojen mukaisesti näihin neuvotteluihin valmistaudutaan siten, että sen ammattiosastot tekevät omat esityksensä palkankorotusten rakenteesta ja suuruudesta. Esitykset todetaan 3.9.2019 kokoontuvassa IAU:n hallituksessa ja neuvottelut käydään tehtyjen esitysten pohjalta.

Mikäli palkankorotuksista ei päästä neuvotteluratkaisuun, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 15.1.2020. Käytännössä irtisanominen johtaisi työehtosopimusneuvottelujen alkamiseen syksyllä.

 


Asiaa IAU:n jäsenten matkustajavakuutuksesta

| IAU / TURVA |

IAU on ottanut jäsenilleen vakuutusyhtiö Turvasta jäsenvakuutuksen, joka sisältää matkustajavakuutuksen heidän vapaa-ajan matkoilleen.

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös työttömät työnhakijat ja opiskelijajäsenet sekä vuorotteluvapaalla, hoitovapaalla ja muulla sosiaalivapaalla olevat jäsenet. Lisäksi vakuutettuina ovat vakuutetun mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset ja lastenlapset. Eläkeläisjäsenet eivät kuulu vakuutuksen piiriin.

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Se korvaa matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai sattuneen tapaturman hoitokuluja. Näitä ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, tutkimuskulut ja lääkärin määräämät lääkkeet.

Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisen tai keskeytymisen kuluja, mikäli se johtuu äkillisestä sairaudesta tai tapaturmasta.

Lisätietoja jäsenvakuutuksen sisältämästä matkustajavakuutuksesta

 

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle