21.5.2019 * N:o 14 (329) * 

  • | HUB AVIATION | SWISSPORT | FINNAIR CARGO |: HUB vaihtuu Swissportiin Finnair Cargossa
  • | RTG |: Työmatkakuljetuksista vielä neuvoteltavaa
  • | AIRPRO |: Haastehakemus tasapuolisesta kohtelusta

HUB vaihtuu Swissportiin Finnair Cargossa

| HUB AVIATION | SWISSPORT | FINNAIR CARGO |

Finnair Cargo on solminut palvelusopimuksen Swissport Finlandin kanssa rahtiterminaalinsa operatiivisista toiminnoista 1.6. alkaen. Käytännössä tämä merkitsee HUB logistics Aviationin toiminnan loppumista rahtiterminaalissa 31.5. Swissport on järjestyksessä kolmas yritys, joka aloittaa Finnairin rahdin alihankkijana sen jälkeen, kun toiminnot ulkoistettiin ensi kerran joulukuussa 2009.

Vaihdoksella ei ole vaikutusta vielä tällä hetkellä HUB:n palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteisiin. Työntekijät siirtyvät Swissportin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä liikkeen luovutuksen ehdoin.

Siirtymisen myötä työnantaja vaihtuu, mutta työntekijöiden työsuhteet jatkuvat entisellään ja keskeytymättömänä eli työsuhteiden pituudet määräytyvät edelleen työsuhteiden alusta alkaen. Työnantajan vaihdoksen takia ei myöskään tarvitse tehdä uusia työsopimuksia.

 


Työmatkakuljetuksista vielä neuvoteltavaa

| RTG |

IAU:n ja työnantajayhdistys PALTA:n välillä käsiteltiin 14.5. RTG:n yöaikana tapahtuviin työmatkakuljetuksiin liittyviä kysymyksiä. Asia tuli ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun työnantaja teki asiasta oman tulkintansa vastoin työehtosopimuksen määräyksiä.

Työnantajan tekemän alkuperäisen ilmoituksen mukaan yhtiön kustantamaan yöaikana tapahtuvaan työmatkakuljetukseen olisivat oikeutettuja ainoastaan työntekijät, joiden kodin ja työpaikan välinen etäisyys on vähintään 2 km ja enintään 20 km maanteitse.

Työnantaja on sittemmin korjannut aikaisempaa ilmoitustaan. Uuden ilmoituksen mukaan kuljetukseen ovat oikeutetut työntekijät, joiden koti sijaitsee vähintään 2 km:n ja enintään 20 km:n säteellä työpaikasta.

IAU:n näkemyksen mukaan tilanne ei edelleenkään vastaa työehtosopimuksen tarkoittamaa järjestelyä työmatkoista yöaikana. Näin ollen asian käsittely jatkuu yhä IAU:n ja PALTA:n välillä.

 


Haastehakemus tasapuolisesta kohtelusta

| AIRPRO |

IAU on jättänyt 10.5. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle haastehakemuksen, jossa vastaajana on Airpro. Haastehakemuksella vaaditaan käräjäoikeutta vahvistamaan kanta, jonka mukaan Airpro rikkoo työntekijöiden tasapuolista kohtelua.

Airpro maksaa maapalvelutyöntekijöilleen pienempää palkkaa kuin mitä Airpron määräysvallassa olevassa RTG:ssä maksetaan samoissa tehtävissä työskenteleville. Yhtiöillä on sama hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä, henkilöstöhallinto ja työnjohto.

Lisäksi haasteella vaaditaan käräjäoikeutta velvoittamaan Airpro yhtenäistämään palkkatasonsa vastaamaan RTG:n palkkatasoa. Molemmat yhtiöt tarjoavat maapalveluja Vaasan, Kuopion, Rovaniemen ja Kittilän lentoasemilla. Lisäksi Airpro toimii maapalveluissa itsenäisesti Turun ja Tampereen lentoasemilla. RTG puolestaan toimii itsenäisesti Helsinki-Vantaan, Jyväskylän, Joensuun, Kokkolan, Oulun, Kemin, Kajaanin, Kuusamon ja Ivalon lentoasemilla.

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle