17.5.2019 * N:o 13 (328) * 


Hallintokausi 2019-2023 käynnistyi tänään

Uusi edustajisto ja hallitus

| IAU |

Ilmailualan Unioni IAU ry:n sääntömääräinen vaalikokous pidettiin tänään. Uusi edustajisto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan itselleen puheenjohtajat sekä uuden hallituksen ja tälle puheenjohtajiston. Lisäksi valituiksi tulivat vaalivaliokunnan jäsenet ja tilintarkastajat. Vaalikokouksesta käynnistyi uusi hallintokausi, joka kestää toukokuuhun 2023 saakka.

Edustajisto

IAU:ssa korkein päätäntävalta on sen edustajistolla, jonka päättämien linjausten mukaan toimintaa johdetaan. Edustajistoon kuuluu 20 jäsentä ja 4 yleisvarajäsentä.

Paikat jakautuvat IAU:n ammattiosastojen kesken siten, että jokaisella ammattiosastolla on lähtökohtaisesti yksi paikka. Muut paikat on jaettu ammattiosaston jäsenmäärien perusteella suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Hallintokaudelle 2019–2023 valitun edustajiston jäsenet ja heidän ammattiosastonsa ovat:

Mikko Asikainen (012)
Teemu Elo (012)
Reijo Hiltunen (012)
Maria Hyytiäinen (012)
Kristiina Häkkinen (010)
Pertti Jokinen (012)
Toni Jokinen (012)
Kim Josefsson (012)
Keijo Karstinen (003)
Santtu Kiviniemi (012)
Tiina Konu  (012)
Juha Korhonen (010)
Jaakko Kovanen (001)
Pekka Martin (005)
Markus Miettinen (012)
Jukka Salonen (001)
Minttu Stackelberg-Tatarinov (012)
Tommi Toivola (012)
Jussi Toppinen (012)
Kalle Virtanen (001)

Edustajiston yleisvarajäsenet ovat:

Lilli Ansari (010)
Merja Åhl (012)
Mika Koivula (001)
Teemu Kuusalo (012)

Puheenjohtajakseen edustajisto valitsi keskuudestaan Reijo Hiltusen ja varapuheenjohtajaksi Kalle Virtasen.

Hallitus

IAU:n hallituksen tehtävänä on johtaa liiton toimintaa edustajiston päättämien linjausten mukaisesti. Toimikaudelle 2019–2023 valitun hallituksen muodostaa 3-henkinen puheenjohtajisto, 10 varsinaista jäsentä ja 2 lisäjäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Haapasaari, varapuheenjohtajaksi Pekka Kähkonen ja liittosihteeriksi Juha-Matti Koskinen. IAU solmii puheenjohtajiston kanssa määräaikaiset työsuhteet, jotka päättyvät vuonna 2023.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin

Markus Berg (001)
Tomi Erissalo (012)
Marko Heikkilä (003)
Ari Juonolainen (005)
Ville Koskenkorva (012)
Antti Kouva (012)
Jorma Petra (001)
Jouko Saarela (012)
Joel Seppelin (012)
Mikko Vilke (010)

ja varajäseniksi

Jari Lintunen (001)
Jyrki Väyrynen (012)

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan jäseniksi valittiin

Ilkka Kero (012)
Maria Leppäniemi (010)
Tommi Riihimäki (001)

Nämä valitsivat keskuudestaan vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi Tommi Riihimäen.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajaksi valittiin Kristian Seemer ja varatilintarkastajaksi Anssi Pietiläinen.

 

 

Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle