10.5.2019 * N:o 12 (327) * 

RTG: Työnantaja jakanut väärää tietoa työmatkoista * Finnair Kitchen / RTG: Tehtävänimikkeiden mukaiset työnkuvaukset


Työntekijöille jaettu väärää tietoa

Työnantaja järjestää ja kustantaa työmatkat yöaikana

| RTG |

RTG:ssä työnantaja on lähettänyt osalle työntekijöistään erillisen ilmoituksen, jonka mukaan he eivät olisi enää oikeutettuja käyttämään työnantajan järjestämää työmatkakuljetusta. Menettely on ristiriidassa sen kanssa, mitä työmatkoista on työehtosopimuksella sovittu.

Työnantajan ilmoitus

Työnantajan lähettämän ilmoituksen sisältö on seuraava:

Tämä ilmoitus koskee 1.4.2019 alkaen voimaan tulleen lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen myötä tapahtuneita muutoksia, jotka vaikuttavat myös taksiedun käyttöön.

Taksiedun hyödyntäminen työmatkoilla edellyttää jatkossa sen, että etäisyys kodin ja työpaikan välillä tulee olla vähintään 2 km ja enintään 20 km. Henkilökuljetusten käyttäjien osoiterekisterit on käyty nyt läpi Taxipoint Oy:n raporttien kautta ja etukäteen hyväksyttävät kilometrirajat valitettavasti ylittyvät kohdallasi. Näin ollen oikeutta taksiosuuteen ei enää ole.

Työmatkat yöaikana

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 101. §:n mukaisesti työnantajan on järjestettävä ja kustannettava työmatkat yöaikana, jos työvuoro

- alkaa tai päättyy kello 23.00:n jälkeen,

- arkipäivänä alkaa tai päättyy kello 06.00 tai aikaisemin,

- pyhäpäivänä alkaa tai päättyy kello 07.00 tai aikaisemmin.

Näin ollen työnantajan ilmoitus, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta hyödyntää taksietua tai muuta työnantajan järjestämää ja kustantamaa kuljetusta edellä mainittuina ajankohtina, rikkoo työehtosopimuksen määräystä työmatkoista yöaikana.

Asia IAU:n ja PALTA:n käsittelyyn  

IAU on ollut työnantajan ilmoituksen johdosta yhteydessä työnantajayhdistys PALTA:an. Asia on sovittu käsiteltävän näiden välillä ensi tiistaina 14.5.

 


Tehtävänimikkeiden mukaiset työnkuvaukset

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaan työntekijän kokonaispalkka muodostuu

  • kiinteästä peruspalkasta
  • lisistä ja korvauksista
  • muista palkkaperusteista.

Peruspalkkaan vaikuttavat neljä eri tekijää ovat

  • taulukkopalkka
  • moniosaaminen
  • henkilökohtainen palkanosa
  • kokemuslisä.

Taulukkopalkan määrittämiseksi tehtävänimikkeiden mukaiset työt on sijoitettu palkkaryhmiin käyttäen työehtosopimusosapuolten hyväksymää työnarvioitijärjestelmää.  

Finnair Kitchenissä ja RTG:ssä käytössä olevat tehtävänimikkeet ja lyhyet kuvaukset nimikkeiden mukaisten töiden sisällöstä on lisätty uutena osiona IAU:n yhtiökohtaisille verkkosivuille.*

  Finnair Kitchen

  RTG Ground Handling

Lisäyksen päämääränä on selkeyttää kokonaiskuvaa siitä, mistä tekijöistä palkka muodostuu.

* Yhtiökohtaiset verkkosivut ovat kyseisissä yhtiössä työskententelevien jäsenten luettavissa.

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle