29.3.2019 * N:o 10 (325) * 


Työehtosopimuksen vaihtumiseen liittyvä siirtymäaika päättyy 31.3.

Airprosta RTG:lle siirtyneiden työntekijöiden työnkuvista ja palkkaryhmistä sopimus

| RTG |

IAU ja PALTA ovat sopineet uudet palkkaryhmät Airprosta RTG:hen siirtyneille työntekijöille, joiden palkkaryhmät ovat aiemmin määräytyneet Airpron työehtosopimuksen mukaisesti. Uudet palkkaryhmät tulevat käyttöön huhtikuun alusta. Samassa yhteydessä työehtoihin tulee myös muita muutoksia. Helsinki-Vantaan Duty Officerien osalta tilanne jäi vielä auki, koska työnantaja ilmoitti neuvottelujen kuluessa muuttavansa näiden toimenkuvat jatkossa pelkästään toimihenkilötehtäviksi.

 

Siirtymäaika päättyy

IAU irtisanoi joulukuussa työehtosopimuspöytäkirjan, jolla oli sovittu millä tavoin Helsinki-Vantaan ja Oulun maapalvelutyöntekijöiden työehdot poikkeavat Lentoliikenteen palveluja koskevasta sopimuksesta ns. siirtymäaikana.

Siirtymäajan päättyminen 1.4. alkaen merkitsee muutoksia sekä työntekijöiden palkkaryhmiin ja perustaulukkopalkkoihin, jotka ovat määräytyneet tähän saakka Airpron työehtosopimuksen palkkaliitteen (liite 3) mukaisesti, että myös joihinkin muihin työehtomääräyksiin.

 

Työnkuvat, palkkaryhmät ja perustaulukkopalkat

IAU:n ja PALTA:n välisen sopimuksen mukaisesti RTG:ssä Helsinki-Vantaalla ja Oulussa siirrytään 1.4.2019 alkaen Airpron työehtosopimuksen mukaisista viitetehtävistä ja palkkaryhmistä Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisiin työnkuviin ja palkkaryhmiin:

Matkustajaselvitysvirkailija, HEL

Airport Service Officer 1 - palkkaryhmä 3 (1 771,46 €) / Airport Service Officer 2 - palkkaryhmä 4 (1 898,21 €)

1.4. alkaen

> Matkustajaselvitysvirkailija - palkkaryhmä 5 (2 054,31 €)

Gate Service Agent, HEL

Airport Service Officer 2 - palkkaryhmä 4 (1 898,21 €) / Airport Service Officer 3 - palkkaryhmä 6 (2 113,04 €)

1.4. alkaen

> Gate Service Agent - palkkaryhmä 6 (2 165,31 €)

Tulopalveluvirkailija, HEL

Airport Service Officer 2 - palkkaryhmä 4 (1 898,21 €) / Airport Service Officer 3 - palkkaryhmä 6 (2 113,04 €)

1.4. alkaen

> Tulopalveluvirkailija - palkkaryhmä 6 (2 165,31 €)

Ramp-mies, HEL

Airport Service Officer 2 - palkkaryhmä 4 (1 898,21 €)

1.4. alkaen

> Ramp-mies - palkkaryhmä 5 (2 054,31 €)

Aulakoordinaattori, HEL

Airport Service Officer 2 - palkkaryhmä 4 (1 898,21 €)

1.4. alkaen

> Aulakoordinaattori - palkkaryhmä 5 (2 054,31 €)

Ramp-vesihuoltomies, HEL

Airport Service Officer 2 - palkkaryhmä 4 (1 898,21 €)

1.4. alkaen

> Ramp-vesihuoltomies - palkkaryhmä 5 (2 054,31 €)

Kalustomies, HEL

Airport Service Officer 3 - palkkaryhmä 6 (2 113,04 €)

1.4. alkaen

> Kalustomies - palkkaryhmä 6 (2 165,31 €)

Kalustovastaava, HEL

Duty Officer 2 - palkkaryhmä 6 (2 113,04 €)

1.4. alkaen

> Kalustovastaava - palkkaryhmä 7 (2 292,31 €)

Ramp-esimies, HEL

Airport Service Officer 3 - palkkaryhmä 6 (2 113,04 €)

1.4. alkaen

> Ramp-esimies - palkkaryhmä 7 (2 292,31 €)

Liikennevirkailija, OUL

Airport Service Officer 2 - palkkaryhmä 4 (1 898,21 €)

1.4. alkaen

> Liikennevirkailija - palkkaryhmä 6 (2 165,31 €)

Kuormaaja, OUL

Airport Service Officer 2 - palkkaryhmä 4 (1 898,21 €)

1.4. alkaen

> Kuormaaja - palkkaryhmä 5 (2 054,31 €)

Kuormausesimies, OUL

Airport Service Officer 3 - palkkaryhmä 6 (2 113,04 €)

1.4. alkaen

> Kuormausesimies - palkkaryhmä 7 (2 292,31 €)

Vuoroesimies Ramp, OUL

Duty Officer 2 - palkkaryhmä 6 (2 113,04 €)

1.4. alkaen

> Vuoroesimies Ramp - palkkaryhmä 7 (2 292,31 €)

Vuoroesimies Pax, OUL

Duty Officer 2 - palkkaryhmä 6 (2 113,04 €)

1.4. alkaen

> Vuoroesimies Pax - palkkaryhmä 7 (2 292,31 €)

Päällikkövirkailija Ramp, OUL

Supervisor operatiivinen - palkkaryhmä 8 (2 435,27 €)

1.4. alkaen

> Päällikkövirkailija Ramp - palkkaryhmä 8 (2 422,31 €)

 

Moniosaaminen

Moniosaamislisiä, jotka muodostuvat monitaitoisuudesta ja erityisosaamisesta, ei ole huomioitu siirtymäkauden aikana.

Monitaitoisuus osoittaa työntekijän käytettävyyttä muissa kuin oman työnimikkeen mukaisissa töissä. Erityisosaamista on puolestaan työntekijän omaan perustyöhön liittyvät tiedot, taidot tai syvempi asiantuntemus, joka on käytettävissä, mutta ei välttämättä joka päiväisessä käytössä.

Moniosaamisen kriteerit määritellään osaston luottamusmiehen ja työosaston päällikön kesken, kunkin työnkuvan kohdalta erikseen.

1.4. alkaen

Osa kriteereistä on saatu sovittua samassa yhteydessä palkkaryhmien kanssa. Tämän ohella tarkasteltavaksi tulee vielä muita moniosaamiseen liittyviä kriteerejä siten, että ne voisivat olla käytössä viimeistään kesä-heinäkuun aikana.

 

Kokemuslisä

Kokemuslisää laskettaessa on siirtymäkauden aikana otettu huomioon kokemusvuodet ainoastaan Airpron tai RTG:n palveluksessa. Kokemuslisän määrittelyperusteet muuttuvat

1.4. alkaen

- Kokemuslisän määrittelyssä otetaan huomioon aikaisempi kokemus ammatissa, mikä tarkoittaa osapuilleen työnkuvauksen mukaista työtä. Koko palvelusaika samaan työnantajaan otetaan kuitenkin huomioon.

- Kokemus ammatissa otetaan huomioon täysimääräisenä.

- Jos aiempi työkokonaisuus sisältää sellaisia työn osioita, joiden vaikutus työn hallintaan on merkittävä, otetaan tämäkin huomioon. Aikaisempi kokemus on osoitettava työtehtävittäin yksilöidyllä työtodistuksella.

Kokemuslisää maksetaan seuraavasti:

  • 2 vuoden jälkeen      3 %
  • 4 vuoden jälkeen      6 %
  • 6 vuoden jälkeen      9 %
  • 8 vuoden jälkeen      12 %
  • 10 vuoden jälkeen    15 %

 

Duty Officerit, HEL

Osana kokonaisratkaisua neuvoteltavana olivat myös Helsinki-Vantaan Duty Officereiden työnkuvat ja palkkaryhmät. Varsinaisiin neuvotteluihin asiassa ei kuitenkaan päästy, koska työnantaja katsoi heidän työnsä muuttuvan jatkossa puhtaasti toimihenkilötehtäviksi, eivätkä ne siten kuuluisi enää Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin.

IAU:n osalta asiaa ei sellaisenaan kuitenkaan hyväksytty, vaan todettiin sen vaativan edelleen lisäselvityksiä. Tähän liittyen IAU järjestää kaikille Duty Officerin tehtävissä toimiville jäsenilleen keskustelutilaisuuden lähiviikkoina.

Koska tilanne jäi neuvotteluissa avoimeksi, osapuolet totesivat tarpeen jatkaa siirtymäaikaa tehtävien määrittelemiseksi 1.6. saakka. Lisäksi sovittiin, että Duty Officereille maksetaan kuitenkin kokemuslisät 1.4. alkaen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti siten, kuin edellä esitettiin.

 

Muut työehtomuutokset

Siirtymäajan päättyessä  Airprosta RTG:hen siirtyneiden työntekijöiden työehdot muuttuvat täysin Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisiksi. Viimeiset, vielä maaliskuun ajan voimassa olevat siirtymäajan poikkeamat ja näihin tulevat muutokset ovat:

Vuorolisät

kello 18.00–22.00 (iltavuoro) - 2,75 euroa/tunti

kello 22.00–06.00 (yövuoro) - 4,59 euroa/tunti

1.4. alkaen

kello 15.00–23.00 (iltavuoro) - 2,75 euroa/tunti

kello 23.00–07.00 (yövuoro) - 4,59 euroa/tunti

Työmatkakulut

Matkakustannusten osalta noudatetaan verohallinnon ohjeita.

1.4. alkaen

Työnantaja järjestää ja kustantaa työmatkat yöaikana, jos työvuoro

– alkaa tai päättyy kello 23.00:n jälkeen

– arkipäivänä alkaa tai päättyy kello 06.00 tai aikaisemmin

– pyhäpäivänä alkaa tai päättyy kello 07.00 tai aikaisemmin.

Hälytystyökorvaus

Työntekijälle maksetaan kertakorvauksena 70,28 euroa, mikäli työ on aloitettava 5 tunnin kuluessa kutsun lähettämisestä.

Tehdyt työtunnit hälytystyön ajalta korvataan työehtosopimuksen mukaisesti ja maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä.

Hälytyskorvaus ei koske toimihenkilöitä eikä erikseen kutsuttavia työntekijöitä.

1.4. alkaen

Työ katsotaan hälytysluonteiseksi silloin, kun työhöntulosta sovitaan työntekijän vapaa-aikana ja työ aloitetaan sopimista seuraavan 12 tunnin aikana ja ennen seuraavan työvuoron alkua. Työ ei ole hälytysluonteista, jos esimies on pyytänyt ylityöhön työaikana, mutta työntekijä vastaa kyselyyn vasta vapaa-aikana. Hälytysluonteinen työ päättyy viimeistään normaalin työvuoron alkaessa.

Hälytysluonteinen työ korvataan seuraavasti:

– ylityökorvaus, jos työ on ylityötä – vuorotyölisät määräysten mukaisesti

– 50 prosentilla korotettu palkka, jos työ tehdään kello 06.00:n ja 21.00:n välisenä aikana

– 100 prosentilla korotettu palkka, jos työ tehdään kello 21.00:n ja 06.00:n välisenä aikana

– erityisenä hälytysrahana yhden tunnin peruspalkka, jos työ alkaa kello 06.00:n ja 21.00:n välisenä aikana

– erityisenä hälytysrahana kahden tunnin peruspalkka, jos työ alkaa kello 21.00:n ja 06.00:n välisenä aikana

– lyhyemmältä kuin yhden tunnin pituiselta työajalta maksetaan kuitenkin yhden tunnin palkka.

 

Juhani Haapasaari


 

Palaa etusivulle