7.1.2019 * N:o 1 (316) * 


Airpron työehtosopimuksen osapuolia yksi vähemmän

| AIRPRO |

Palkansaajajärjestö Pardia on ilmoittanut lopettavansa toimintansa vuoden 2018 loppuun mennessä. Tätä ennen järjestö oli sopijaosapuolena mm. Airpron työehtosopimuksessa. Toiminnan loputtua sopimuksen sopijaosapuoleksi IAU:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n lisäksi jää toistaiseksi vain Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Airpron työehtosopimuksen tausta

Airpro (aiemmin Suomen Lentoasemapalvelut Oy) perustettiin vuonna 1994 valtioneuvoston päätöksellä silloisen Ilmailulaitoksen tytäryhtiöksi vastaamaan ”joulun markkinoinnista ulkomailla ja lentoliikenteen monipuolistamisesta lentoasemilla”. Yhtiössä noudatettavat työehdot otti vastatakseen niin ikään valtioneuvoston toimesta perustettu Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat LTY.

Työntekijäpuolen edustajaksi työehtosopimuksessa asettui työnantajapuolen aloitteesta Henkilöstöalanunioni HU. Järjestelyjen seurauksena työntekijöiden työehdot yhtiössä jäivät heti alkuun kehnoiksi.

Parannukset harvojen hyödyksi

HU:n ongelma sopijaosapuolena oli, ettei sillä ollut edustuksellisuutta työntekijöiden keskuudessa. Tilanne ei tästä parantunut, vaikka HU myöhemmin luopui asemastaan sopijaosapuolena siirtäen oikeutensa Pardialle. Työehtojen parantamiseksi liienneet rahat ohjattiin edelleen lähinnä muutamien työntekijäryhmien henkilökohtaisiin palkanosiin.

Esimerkiksi keväällä 2013 neljän parhaiten ”hekotetun” työntekijäryhmän (yhteensä 46 työntekijää) heko-keskiarvo oli 30,6 %, kun suurin työntekijäryhmä, joka koostui lähinnä turvatarkastajista (yhteensä 195 työntekijää), sai tyytyä 4 %:n heko-keskiarvoon.

Sopimuskulttuuri muuttuu

Työnantaja uudisti vielä vuonna 2016 Airpron sopimuksen Pardian kanssa, tosin silloin jo JHL:n tuella, mutta vähitellen myös työnantajapuolelle on käynyt ilmeiseksi, että vuonna 1994 tehtyä työehtosopimusjärjestelyä ei voida enää jatkaa.

Pardian toiminnan loppuminen antaa mahdollisuuden lähteä hakemaan työehtoihin parannuksia ilman aikaisemman sopimuskulttuurin painolastia. Nykyinen Airpron työehtosopimus päättyy 20.3.2020.

 


Maapalvelujen vuorolisiin korotukset 1.1.2019

| AVIATOR | FINNAIR CUSTOMER SERVICES | FINNAIR CARGO | FINNAIR KITCHEN | HUB AVIATION | INLAND DE-ICING SERVICES | RTG | SWISSPORT |

Vuorolisät sekä euro- ja senttimääräiset lisät ovat korottuneet 1.1.2019 alkaen Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta noudattavissa maapalveluyrityksissä. Korotuksen suuruus on 3,5 %. Sen myötä iltavuorolisä nousee 10 senttiä tunnilta ja yövuorolisä 14 senttiä tunnilta. Uudet vuorolisät (40. §) ovat:

kello 15.00–23.00 (iltavuoro) 2,75 euroa/tunti

kello 23.00–07.00 (yövuoro) 4,59 euroa/tunti

Muita 1.1.2019 alkaen korottuvia lisiä ovat lisäkorvaus yli 14 tunnin komennuksesta (49. §), lentokorvaus (49. §), korvaus kielitaidosta (55. §) ja olosuhdelisät (56. §).

Seuraava koko sopimusalan palkkoja koskeva yleiskorotus toteutetaan helmikuun alussa. Samassa yhteydessä korottuvat myös vuorolisät sekä euro- ja senttimääräiset lisät tekniikan yrityksissä.

 


Juhani Haapasaari