2019


| Uutiskirje Jäsenille 30/2019 | * 21.12.2019

IAU:n työttömyyskassa vaihtuu vuodenvaihteessa 2020. Yhteistyömme Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan (JHL-työttömyyskassa) kanssa päättyy ja jatkossa tarjoamme jäsenillemme työttömyyden aikaisen vakuutuksen JATTK-työttömyyskassassa.


| Uutiskirje Jäsenille 29/2019 | * 28.11.2019

Postin työriita päättyi tiistaina PAU:n ja Paltan väliseen sopimukseen. Sen mukaisesti palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on sidottu teollisuudessa sovittavaan tasoon. Muutoin työehdot säilyvät jokseenkin ennallaan. Työriidan aiheutti työnantajan suunnitema leikata työntekijöiden palkkoja 20-50 %.


| Uutiskirje Jäsenille 28/2019 | * 24.11.2019

Postin työriitaan ei saatu vielä tänäänkään ratkaisua huolimatta läpi viikonlopun jatkuneesta tiiviistä sovittelusta useammalla rintamalla. Tämän kokonaisuuden kaaduttua IAU:n aiemmin ilmoittama tukitoimi huomisaamuna (25.11.) kello 6 alkavasta noin vuorokauden mittaisesta työseisauksesta toteutuu.


| Uutiskirje Jäsenille 27/2019 | * 24.11.2019

Ulkopuolisen työryhmän käyttäminen Postin työriidan sovittelussa on edesauttanut prosessia niin, ratkaisuun on mahdollista päästä vielä tänään. Sovun loppuun saattaminen on nyt pitkälti muutaman päivän hyllytettynä olleen valtakunnansovittelijan käsissä. Mikäli sopu syntyy, IAU:n ilmoittamat tukitoimet päättyvät välittömästi.


| Uutiskirje Jäsenille 26/2019 | * 21.11.2019

IAU on jättänyt maanantaina (16.11.) uuden ennakkoilmoituksen myötätuntotyötaistelusta, jolla tuetaan Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU:n tavoitteita Postin työriidassa. Jos työriita ei ole ratkennut maanantaihin 25.11. kello 6 mennessä, työt seisahtuvat silloin lähes kaikissa Paltan jäsenyrityksissä, joissa sovelletaan sen ja IAU:n välisiä työehtosopimuksia.


| Uutiskirje Jäsenille 25/2019 | * 13.11.2019

Finnair Technical Servicen lentokoneiden korjaus- ja huoltotoimintaan käyttämissä lentokonehalleissa on mitattu viime talvikautena radonpitoisuuksia, jotka ylittävät Säteilyturvakeskuksen (STUK) sille asettamat viitearvot. Henkilöstölle asiasta tiedotettiin vasta syyskuussa. / Postin työriidan taustalla on paitsi Paltan yksitäisen jäsenyrityksen yltiöpäinen hanke heikentää työntekijöidensä ansiotasoa 20-50 %, myös työnantajayhdistyksen vakava arviointivirhe, jonka vuoksi sen on nyt hankala ottaa asiassa taka-askelia.


| Uutiskirje Jäsenille 24/2019 | * 10.11.2019

Käräjäoikeus tuomitsi Airpron maksamaan korvauksia jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä. Perjantaina (8.11.) annetussa käräjäoikeuden tuomiossa Airpron todettiin menetelleen lainvastaisesti irtisanoessaan turvatarkastajana toimineen työntekijänsä, joka kieltäytyi ottamasta pois työasustaan siihen kiinnittämäänsä Roosa nauhaa. Viime viikon keskiviikkona (30.10.) yhtiö tuomittiin korvauksiin laittomasta työsuhteen ehtojen muuttamisesta ja purkamisesta.


| Uutiskirje Jäsenille 23/2019 | * 7.11.2019

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomion jutussa, jossa Airpro siirsi turvatarkastuksessa vuoroesimiehenä toimineen työntekijänsä ensin kärrytehtäviin ja kohta tämän jälkeen purki työsopimuksen. Vuoroesimies oli toiminut myös IAU:n luottamusmiehenä. Tämä aiheutti käräjäoikeudessa todistajina kuultujen Airpron henkilöstöpäällikön ja HR-asiantuntijoiden mukaan ongelmia työpaikalla.


| Uutiskirje Jäsenille 22/2019 | * 24.10.2019

IAU on jättänyt ennakkoilmoituksen myötätuntotyötaistelusta, jolla tuetaan Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU:n tavoitteita Postin työehtoja koskevassa työriidassa. Toteutuessaan IAU:n ilmoittavat tukitoimet kohdistuisivat postin käsittelyyn lentoasemilla.


| Uutiskirje Jäsenille 21/2019 | * 18.10.2019

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt valitusluvan hovioikeuden tuomioon, joka koskee vuonna 2013 käytyjä yt-neuvotteluja Finaviassa. IAU myönsi tuolloin oikeusavun 11 jäsenelleen Finavian haastamiseksi oikeuteen. Kanteessa yhtiön katsottiin rikkoneen lakia Helsinki-Vantaan lennonneuvojia ja Tampereen aluelennonjohdon operaattoreita koskeneissa yt-neuvotteluissa. / Valtakunnansovittelijan johdolla kokoontunut ratkaisulautakunta päätti, että palkkoja korotetaan Airprossa taannehtivasti 1.4.2019 alkaen 0,475 %:n yleiskorotuksella. IAU jätti ratkaisusta eriävän mielipiteen.


| Uutiskirje Jäsenille 20/2019 | * 10.10.2019

IAU:n ja Paltan väliset neuvottelut helmikuun alussa toteutettavista palkankorotuksista jäivät tuloksettomiksi. IAU esitti neuvotteluissa palkkoja korotettavan 2,0 prosentin yleiskorotuksella. Paltan neuvottelukunta ei kuitenkaan saanut yhdistyksensä työmarkkinavaliokunnalta valtuuksia jatkaa neuvotteluja esityksen pohjalta. Tämän johdosta IAU:n hallitus päätyi irtisanomaan työehtosopimuksen sen allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti.


| Uutiskirje Jäsenille 19/2019 | * 6.9.2019

Lentoyhtiö Nordic Regional Airlines Oy:n maapalvelutyöntekijöiden työehdot ovat muuttuneet 5.8. alkaen IAU:n ja Paltan välisen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisiksi. / IAU:n ja Aviatorin välillä on solmittu uusi tasoittuvan työajan sopimus. Siihen perustuva ensimmäinen tasoittumisjakso on alkanut 1.9.


| Uutiskirje Jäsenille 18/2019 | * 30.8.2019

IAU jätti 10.5.2019 käräjäoikeuteen haastehakemuksen, joka koskee maapalvelutyöntekijöiden tasapuolista kohtelua Airpro -konsernissa. Työnantaja on pyytänyt oikeudelta vastaukseensa jatkoaikaa. Pyyntöään se perustelee sillä, että asiaa voitaisiin tarkastella vielä yhdessä IAU:n kanssa. Jos peruste pitää paikkansa, Airpro ehdottanee asiassa tapaamista.


| Uutiskirje Jäsenille 17/2019 | * 28.8.2019

Työehtosopimus määrittelee sen, milloin työ on hälytysluoteista ja miten se korvataan työntekijälle. Käsiteltäessä IAU:n ja Paltan välillä näiden korvausten maksamiseen liittyneitä laiminlyöntejä, on käynyt ilmi, että työnantajien keskuudessa on virheellisiä käsityksiä asiasta. Tämä on saattanut johtaa tilanteisiin, joissa työntekijöille kuuluvia korvauksia on jäänyt maksamatta.


| Uutiskirje Jäsenille 16/2019 | * 19.6.2019

Ilmailutietoteknisten työehtoja koskevat useat erilliset sopimukset ja niiden liitteet on koottu yhdeksi yhtenäiseksi työehtosopimukseksi. Jatkossa Ilmailutietoteknisten työehtosopimukseksi nimetystä sopimuksesta löytyvät keskitetysti kaikki ANS Finlandin palveluksessa olevien ilmailutietoteknisten toimihenkilöiden työehdot.


| Uutiskirje Jäsenille 15/2019 | * 10.6.2019

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen nykyinen sopimuskausi jatkuu 15.1.2021 saakka, jos viimeisen vajaan vuoden mittaisen sopimusjakson palkankorotuksista päästään sopimukseen. Neuvottelut korotuksista käydään 15.10.2019 mennessä IAU:n ja PALTA:n välillä. / IAU on ottanut jäsenilleen vakuutusyhtiö Turvasta jäsenvakuutuksen, joka sisältää matkustajavakuutuksen heidän vapaa-ajan matkoilleen.


| Uutiskirje Jäsenille 14/2019 | * 21.5.2019

HUB vaihtuu Swissportiin / Työmatkakuljetuksista vielä neuvoteltavaa RTG:ssä / Haastehakemus tasapuolisesta kohtelusta Airprossa


| Uutiskirje Jäsenille 13/2019 | * 17.5.2019

IAU:n sääntömääräinen vaalikokous pidettiin tänään. Uusi edustajisto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan itselleen puheenjohtajat sekä uuden hallituksen ja tälle puheenjohtajiston. Lisäksi valituiksi tulivat vaalivaliokunnan jäsenet ja tilintarkastajat. Vaalikokouksesta käynnistyi uusi hallintokausi, joka kestää toukokuuhun 2023 saakka.


| Uutiskirje Jäsenille 12/2019 | * 10.5.2019

RTG:ssä työnantaja on lähettänyt osalle työntekijöistään erillisen ilmoituksen, jonka mukaan he eivät olisi enää oikeutettuja käyttämään työnantajan järjestämää työmatkakuljetusta. Menettely on ristiriidassa sen kanssa, mitä työmatkoista on työehtosopimuksella sovittu. / Finnair Kitchenissä ja RTG:ssä käytössä olevat tehtävänimikkeet ja lyhyet kuvaukset nimikkeiden mukaisten töiden sisällöstä on lisätty uutena osiona IAU:n yhtiökohtaisille verkkosivuille.


| Uutiskirje Jäsenille 11/2019 | * 1.4.2019

Työtuomioistuin on vahvistanut tänään antamassaan tuomiossa IAU:n kannan, jonka mukaan Airpro on menetellyt väärin jättäessään tasoittamatta työntekijöiden keskimääräisen työajan tasoittumisjakson päättyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei työnantaja voi jatkossa enää teettää pakkoylityötä yksinkertaisella tuntipalkalla.


| Uutiskirje Jäsenille 10/2019 | * 29.3.2019

IAU ja PALTA ovat sopineet uudet palkkaryhmät Airprosta RTG:hen siirtyneille työntekijöille, joiden palkkaryhmät ovat aiemmin määräytyneet Airpron työehtosopimuksen mukaisesti. Uudet palkkaryhmät tulevat käyttöön huhtikuun alusta. Samassa yhteydessä työehtoihin tulee myös muita muutoksia.


| Uutiskirje Jäsenille 9/2019 | * 18.3.2019

Tekniikan yhtiöitä koskevasta kiistasta, jossa on kyse vuorolisien korottamisesta ylitöiden yhteydessä, käytiin vielä viime viikolla neuvotteluja eri osapuolten välillä. Niiden perusteella erimielisyys olisi sovittavissa ratkaisulla, johon sisältyvät sekä uusi tarkentava määräys työehtosopimukseen, että yhtiökohtaisesti määräytyvät takautuvat korvaukset.


| Uutiskirje Jäsenille 8/2019 | * 8.3.2019

Pro ja JHL ovat sopineet työnantajayhdistys PALTA:n kanssa Airpron vuoden 2019 palkankorotuksen. Sen toteutuessa palkkoja korotetaan 0,495 % huhtikuun alusta alkaen, mikä tekee esimerkiksi turvatarkastajan peruspalkkaan vain 8,81 euron korotuksen kuukaudessa. IAU katsoo menettelyn, jolla palkankorotuksesta sovittiin, rikkovan työehtosopimuslakia ja on jättänyt asiassa haastehakemuksen työtuomioistuimeen.


| Uutiskirje Jäsenille 7/2019 | * 27.2.2019

IAU on jättänyt työtuomioistuimeen haastehakemuksen kiistassa, joka koskee vuorolisien korottamista tehtäessä ylityötä teknisiä palveluja tarjoavissa yrityksissä. Kiistaan ei ole löytynyt yhteistä näkemystä huolimatta osapuolten pitkään jatkuneesta vuoropuhelusta asian sopimiseksi.


| Uutiskirje Jäsenille 6/2019 | * 21.2.2019

RTG:n palkanmaksu työtuomioistuimessa / Aviatoriin uusi sopimus osa-aikatyöstä / Swissportin työterveyshuollossa ongelmia


| Uutiskirje Jäsenille 5/2019 | * 5.2.2019

Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä on korotettu palkkoja helmikuun alusta lukien. Lisäksi tekniikan yrityksissä ovat korottuneet vuorolisät sekä euro- ja senttimääräiset lisät. IAU:n verkkosivujen palkkalaskurilla voit tarkistaa, mikä on korotusten vaikutus omaan peruspalkkaasi.


| Uutiskirje Jäsenille 4/2019 | * 28.1.2019

IAU on kutsunut Airpron työehtosopimuksen osapuolet, PALTA:n ja JHL:n, neuvotteluihin yhtiössä kevään aikana toteutettavista palkankorotuksista. Neuvotteluja ei kuitenkaan ole päästy aloittamaan, koska PALTA ei ole ollut halukas käymään niitä ilman entisen Pardian läsnäoloa. / ANS Finland on lähettänyt työntekijäjärjestöjen edustajille kutsun yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin. Neuvottelujen aiheena on organisaatiouudistus, johon ei kuitenkaan sisälly aikeita vähentää henkilöstöä.


| Uutiskirje Jäsenille 3/2019 | * 14.1.2019

Ilmailualan Unioni IAU ry:n nykyisen hallinnon toimikausi 2015–2019 päättyy perjantaina 17. toukokuuta pidettävään edustajiston vaalikokoukseen. Silloin helmi-maaliskuun aikana valittava uusi edustajisto kokoontuu valitsemaan liitolle uuden hallituksen sekä muut toimielimet.


| Uutiskirje Jäsenille 2/2019 | * 9.1.2019

Lauantai- ja aattotyön erillislislisä koko vuorokaudelta myös maapalveluihin / Luottamusmiesvalinnat toimikaudelle 1.1.2019-31.1.2021


| Uutiskirje Jäsenille 1/2019 | * 7.1.2019

Airpron työehtosopimuksen osapuolia nyt yksi vähemmän / Maapalvelujen vuorolisiin korotukset 1.1.2019


Palaa sivun alkuun