Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien avustaminen on lentoliikenteen maahuolintaa

| 11.6.2018 |

EY:n asetuksella n:o 1107/2006, annettu 5. päivä heinäkuuta 2006, säädetään vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä. Asetuksen myötä aiemmin lentoyhtiöiden vastuulla ja hoidettavana ollut vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien avustaminen siirtyi lentokentän pitäjän eli Suomessa Finavian vastuulle.

Avustamisen rahoittamiseksi lentoyhtiöt keräävät kaikilta Finavian kentiltä lähteviltä matkustajilta PRM- eli avustamispalvelumaksuna, 0,28 euroa / lentolippu. Kyseisen erityismaksun on oltava kohtuullinen, kustannusperusteinen ja avoin. Finavian on pidettävä avustustoimintojen kirjanpito erillään muiden toimintojensa kirjanpidosta, eikä maksuista kertynyttä rahaa saa käyttää Finavian muiden toimintojen rahoittamiseen.   

Finavian 19 merkittävimmistä lentokentistä ainoastaan yhdellä, eli Helsinki-Vantaalla, kenttäavustajan työ on ulkoistettu kilpailutuksella Lassila-Tikanojalle, joka noudattaa työntekijöihinsä Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta. Kiinteistöpalvelujen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää soveltaen vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien avustaminen on rinnastettu vaativuudeltaan siivoojan työhön.

Finavian alihankkijan Lassila-Tikanojan työntekijät ovat kuitenkin järjestäytyneet Ilmailualan Unioni IAU:n ammattiosastoon ja vaativat työhön sovellettavaksi IAU:n ja PALTA:n välistä Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta. Työntekijät eivät näin ollen ole sidottuja Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaiseen työrauhaan.

IAU katsoo, että kenttäavustajan työ on osa lentoliikenteen maapalveluja ja siihen on noudatettu alan työehtosopimusta myös Helsinki-Vantaalla jo ennen sen siirtymistä Finavian vastuulle - ja kilpailutuksen myötä työnantajalle edullisemman Kiinteistöpalvelujen työehtosopimuksen piiriin. IAU on yrittänyt jo vuosia ratkaista asiaa neuvottelemalla, mutta työnantaja on kieltäytynyt neuvottelemasta. Tämän vuoksi IAU on päättänyt käyttää myös järjestöllisiä toimenpiteitä neuvottelujen aloittamiseksi ja asian kuntoon saattamiseksi.