Noudatettava työehtosopimus ei määräydy yksin työnantajan järjestäytymisen mukaan 

Työntekijöiden järjestäytymisellä on ratkaiseva merkitys

LSG:n työriidassa syntyi sopu 18.11.2013 (kuvakaappaus ruutu.fi:n sivuilta)

| 27.10.2019 |

Postin pakettilajittelijoita koskevaan työriitaan liittyen julkisuuteen on annettu lausuntoja siitä, kuinka ainoastaan työnantajan järjestäytyminen ratkaisisi noudatettavan työehtosopimuksen. Näin yksioikoisissa analyyseissa sivuutetaan työntekijöiden järjestäytyminen sekä sen kytkökset työehtosopimuslakiin ja lakiin työriitojen sovittelusta.

Ilmailualan työehtoja yritettiin vaihtaa sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti keittiön kautta vuonna 2013, kun Finnairin ateriapalveluissa määräysvaltaa käyttänyt saksalainen LSG vaihtoi työnantajayhdistyksensä Palvelualojen työnantajat Paltasta matkailu- ja ravintolapalvelujen MaRaan. Työnantajayhdistyksen vaihdosta syntynyt tilanne vastasi monelta osin nyt Postin työriitaan johtanutta tilannetta.

Työehtosopimuslaki ja laki työriitojen sovittelusta

Työehtosopimuslain mukaan työehtosopimukseen ovat sidottuja vain ne työntekijät, jotka ovat sopimuksen solmineen yhdistyksen jäseniä. Työrauhavelvoite on seurausta työehtosopimuksissa olevista asianomaisista määräyksistä. Velvoitteen puuttuminen antaa muille kuin sopimuksen solmineelle työntekijäyhdistykselle mahdollisuuden jättää työriitalain mukaisia ennakkoilmoituksia työnseisauksista valtakunnansovittelijalle.

Ilmoituksen saatuaan sovittelija kutsuu työriidan osapuolet sovitteluun, jos hän katsoo sen asianmukaiseksi tai jompikumpi työriidan osapuoli sitä pyytää. Sovittelussa sovittelijan tehtävänä on pyrkiä johtamaan riidan osapuolet sovintoon lähinnä heidän omien ehdotustensa ja tarjoustensa perusteella, joihin sovittelijan on ehdotettava sellaisia myönnytyksiä ja tasoituksia, mitä tarkoituksenmukaisuus ja kohtuus näyttävät vaativan.

Näin ollen viimeistään sovitteluprosessin käynnistymisen myötä tullaan tilanteeseen, jossa työnantajan järjestäytymisellä ei ole sen suurempaa painoarvoa kuin työntekijöidenkään järjestäytymisellä. Sovittelussa sovintoa haetaan joka tapauksessa työriidan osapuolten välille.

Työriidan ratkeaminen

LSG:n tapauksessa työrauhavelvoite yhtiössä siirtyi Ilmailualan Unioni IAU:n jäseniltä Palvelualojen ammattiliitto PAM:n jäsenille, kun työnantaja ilmoitti siirtyneensä noudattamaan Maran ja PAM:n välistä työehtosopimusta. Yhtiön kannalta ongelmalliseksi kuitenkin muodostui se, että työntekijät olivat edelleen IAU:n jäseniä - ja siihen yritys myös kaatui.

IAU:n ilmoittamien työnseisausten käynnistämässä sovittelussa LSG:tä edustaneen MaRan toimitusjohtaja toisteli sovittelutapaamisesta toiseen yhdistyksensä hallituksen päätöstä. Sen mukaan MaRa solmii työehtosopimuksia vain ja ainoastaan PAM:n kanssa, eikä työnantajayhdistys tule antamaan LSG:lle lupaa erillissopimukseen IAU:n kanssa.

IAU puolestaan piti kiinni työehtosopimuslain mukaisesta perusajatuksesta sitoutua työrauhaan vain sen itsensä solmiman sopimuksen kautta, joten varsinaiselle sovittelulle ei jäänyt sen suurempaa sijaa. Lopulta kahden vaihtoehdon ”joko-tai” -työriita ratkesi työntekijöiden eduksi riitapuolten hyväksymän sovintoehdotuksen myötä. Yhtiössä noudatetaan edelleen IAU:n solmimaa sopimusta, nimi on Finnair Kitchen ja se on palannut Paltan jäseneksi.

Vastaavasti Postin pakettilajittelijoita koskevassa työriidassa yhtä oleellista kuin työantajan järjestäytyminen, on työntekijöiden järjestäytyminen. Lähiviikot näyttävät, miten nyt sovitteluun asti edennyt työriita - joka on juurikin seurausta molempien osapuolten järjestäytymisestä - ratkeaa.

Ääri-ilmiöitä

Aikanaan LSG:n ja nyt Postin pyrkimykset vaihtaa työehtosopimusta järjestäytymisen kautta ovat tai ainakin niiden tulisi olla työmarkkinoiden ääri-ilmiöitä. Vakiintuneissa työmarkkinaolosuhteissa työntekijöiden järjestäytyminen ja siihen sidottu työrauha toimivat luonnollisena pidikkeenä sille, ettei työnantajalla ole halua siirtyä noudattamaan työehtosopimuksia, joilla ei ole edustavuutta työntekijäpuolella.

 

Juhani Haapasaari

puheenjohtaja, IAU


Palaa etusivulle