Postin työriita - IAU:n tukitoimet

| Julkaistu 24.10. 9:52 |

PAU:n työnseisaus ja tukipyyntö

Puolustaakseen jäsentensä työehtoja Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU on ilmoittanut Postia koskevasta kahden viikon mittaisesta työnseisauksesta, joka alkaa 11.11. kello 6:00 ja päättyy 24.11. kello 24:00.

Vastatakseen tähän Posti on ryhtynyt hankkimaan ja kouluttamaan vuokratyövoimaa tarkoituksenaan murtaa tällä tavoin PAU:n työtaistelutoimet. Näin tehdessän Posti rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, joihin myös Suomi on sitoutunut. Vuokratyövoiman käyttö laillisen työtaistelun rikkojana on niissä nimenomaisesti kielletty.

Tilanteen edelleen kärjistyttyä Postin toimien vuoksi PAU on päättänyt pyytää tukea muilta ammattiliitoilta.

IAU:n tukitoimet

Ilmailualan Unioni IAU on jättänyt tänään valtakunnansovittelijalle ja Paltalle ennakkoilmoituksen omista tukitoimistaan. Ne alkavat maanantaina 11.11. kello 6:00 ja päättyvät sunnuntaina 24.11. kello 24:00, mikäli PAU:n työnseisaus toteutuu ja Posti  Oy käyttää tämän aikana ulkopuolista työvoimaa työnseisauksen piiriin kuuluvissa työtehtävissä. Tukitoimet toteutetaan myötätuntotyötaisteluna, jonka aikana IAU:n jäsenet eivät osallistu postin käsittelyyn lentoasemilla.

Nyt annetun ennakkoilmoituksen mukaisen myötätuntotyötaistelun ohella IAU voi myöhemmin ilmoittaa myös muista tukitoimista Postin työriidassa, jos sellainen katsotaan aiheelliseksi. Tällä hetkellä työriitaa ratkotaan osapuolten välillä valtakunnansovittelijan johdolla.

 

Juhani Haapasaari

puheenjohtaja, Ilmailualan Unioni IAU ry