TYÖEHTOSOPIMUS ON TYÖNTEKIJÄLLE KOHTALON KYSYMYS

Työehtosopimus on työehtosopimuslain 1 §:n mukaan sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja tai rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tai useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava. Työehtosopimuksessa voi siten olla useita osapuolia niin työnantaja- kuin työntekijäpuolelta. Työehtosopimus on kuitenkin luonteeltaan kaksipuolinen sitoumus, jolla työnantajapuoli takaa työntekijöille vähimmäistyöehdot ja saa vastikkeena lakisääteisen työrauhan sopimuskaudeksi (Jorma Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012, s. 182).

Työehtosopimus (”TES” / ”Tessi”) on työntekijälle kohtalon kysymys. Oheisen määritelmän mukaisesti sillä sovitaan työntekijöille vähimmäistyöehdot, eli mm. vähimmäispalkka ja muut tekijät, joista muodostuvat työntekijän ansiot ja pidemmässä työsuhteessa kuukausittainen ja vuotuinen ansiotaso. Käytännössä työntekijän ja hänen mahdollisen perheensä elintason pohjana on hänen tekemäänsä työhön noudatettava ”tessi”. Toiseksi tärkein dokumentti duunarille on liksanauhan jälkeen työvuoroluettelo. Myös työajasta sovitaan työehtosopimuksella tai siihen perustuvassa paikallisessa sopimuksessa. Toimivien työaikojen vaikutusta ei voi välttämättä edes rahassa mitata. Työehtosopimusta on noudatettava myös työsopimuksissa, jotka solmitaan työntekijän ja työnantajan välillä. Näin estetään työnantajan yritykset sopia yksittäiselle työntekijälle huonompia työehtoja, kuin tessissä.

Tessin sopijaosapuolet ovat siis joko työnantaja tai työnantajien yhdistys ja työntekijöiden yhdistys tai yhdistykset. Ilmailualalla työnantajien yhdistys on käytännössä Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Näin on myös IAU:n sopimusten kanssa sillä poikkeuksella, että Airpro Oy:tä koskevassa työehtosopimuksessa ovat mukana myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. ja Ammattiliitto Pro ry. Työnantajapuoli saa tessillä vähimmäistyöehtojen vastikkeeksi lakisääteisen työrauhan sopimuskaudeksi. On siis työtekijäyhdistyksen - kuten IAU eli tarkasti ottaen sen ammattiosastot - kannalta aivan oleellista, että sillä on jos mahdollista kaikki työpaikkojen työntekijät jäseninään. Ilman jäseniä ei ole yhdistystä, eikä ilman yhdistystä - liittoa -kunnollisia työehtoja. Lentoliikenteen palveluja koskeva tes on katkolla 15.1.2020, Airprota koskeva tes 20.3.2020 ja Ilmailutietoteknisten tes 30.6.2020. Uusien työehtosopimusten solmimiseen liitto eli työntekijöiden yhdistys tarvitsee jäsenistön laajan ja yksimielisen tuen.

Kyse on lopulta sinun palkastasi – ansiotasostasi – elintasostasi.

Viime vuosina olemme saaneet tottua lähinnä valtionyhtiöiden harrastamaan työehtojen halpuutukseen eli tes shoppailuun. Vuonna 2013 sitä yritti Finnairin cateringin liisannut LSG. Yritys kuitenkin torpattiin laillisten lakkojen ja muiden kuljetusliittojen tukilakkoilmoitusten avulla. Tänä syksyjä työehtosopimusta yrittää vaihtaa halvempaan mm. Suomen Posti Oy. Työntekijöiden kannalta yritys on kestämätön eikä sitä voida hyväksyä missään olosuhteissa. Kunnollisen tessin vähimmäisvaatimus on sellainen palkkataso, jolla tulee toimeen ilman kassan, kelan tai sossun tukia. Jopa 30 % ansiotason pudotus veisi postin työntekijät sosiaaliturvan piiriin ja se ei ole kenenkään etu. Edellä kirjoitettuun viitaten on kuitenkin tärkeää muistaa, että jos työnantaja yksipuolisesti yrittää vaihtaa tessiä, se menettää myös työntekijöitä sitovan työrauhan. Sopimuskauden päätyttyä onkin työntekijöiden vuoro toimia. Lakot ja tarvittaessa tukilakot postin työntekijöiden puolesta saattavat olla edessä jo marraskuun aikana.

Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta.

 

Pekka Kähkönen

varapuheenjohtaja, IAU