Miksi kuulua ammattiliittoon

Kysymystä ammattiliittoon kuulumisesta miettii varmasti työuransa alkutaipaleella oleva työntekijä, mutta yhtä lailla asiaa saattaa miettiä jo pidempään työelämässä mukana ollut työntekijä varsinkin silloin, kun työpaikalla ei ole ongelmia näköpiirissä. Kysymys on aivan yhtä relevantti kuin se, että miksi kannattaa ottaa vakuutus, jos minulla tällä hetkellä kaikki on hyvin. On inhimillistä ajatella, että mitä saan vastineeksi maksamalla jäsenmaksua tai vakuutusmaksua.    

 

On toki hienoa, mikäli työntekijä selviää koko työuransa läpi joutumatta turvautumaan koskaan liiton apuun esimerkiksi työttömyyspäivärahaan tai työsuhteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Jäsenmaksu ei kuitenkaan ole turhaa, sillä tästä huolimatta työntekijä hyötyy ammattiliiton jatkuvasta edunvalvonnasta. Monia tämän päivän työelämään liittyviä asioita kuten vaikkapa yleissitovaa työehtosopimusta työntekijöiden etujen takaajana pidetään itsestään selvänä, mutta työehtosopimuksella määriteltyjä työnteon ehtoja ei voida pitää kiveen hakattuina saavutettuina ja pysyvinä etuina. Työehtosopimuksen sisällön eli työehtojen ja ennen kaikkea palkan pitäminen ennallaan saatikka sen parantaminen vaatii jatkuvaa ponnistelua.

Alun perin työntekijöiden suojaksi säädettyjä lakeja halutaan muuttaa joustavammiksi ja vähemmän työntekoa rajoittaviksi.

Tällä hetkellä yhteiskunnassa on vallalla ajattelu, jossa alun perin työntekijöiden suojaksi säädettyjä lakeja halutaan muuttaa joustavammiksi ja vähemmän työntekoa rajoittaviksi. Lienee sanomattakin selvää kuka joustaa ja mihin suuntaan. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni työntekijä liittyy heitä edustavaan ammattiliittoon. Lain antaman suojan heikentyessä korostuu työehtosopimusten merkitys vaikkapa työajan ja lepoaikojen määrittelyssä erityisesti työntekijän etu huomioiden. Työehtosopimuksella nimittäin voidaan sopia lakia paremmin. Korkea järjestäytymisaste on osoitus työnantajalle siitä, että ammattiliitolla on työntekijöiden tuki takanaan ja sitä kautta sen neuvotteluasema on vahvempi.

Kuulumalla ammattiliittoon työntekijä voi olla varma siitä, että mahdollisten työsuhteeseen liittyvien ongelmien sattuessa hänellä on liiton tuki takanaan. Jäsenyys mahdollistaa maksuttoman neuvonnan ja tapauskohtaisesti myös oikeusavun saamisen. Suurin osa työpaikoilla syntyvistä riidoista pystytään ratkomaan jo työpaikoilla toimivien luottamusmiesten toimesta. He tekevät äärimmäisen tärkeätä työtä ammattiliiton jäsenten etujen ja oikeuksien puolustamiseksi. Liiton tarjoama juridinen apu kattaa myös sosiaalivakuutusasiat. Työntekijöille tulee useimmiten täytenä yllätyksenä ne vaikeudet, joihin he joutuvat vakuutusyhtiön kanssa työtapaturman tai muun syyn aiheuttaessa heille työkyvyn alenemaa. Lakisääteisistä vakuutuksista huolimatta vakuutusyhtiöt rajoittavat tai epäävät työntekijöille maksettavia korvauksia valitettavan usein. Näissä tilanteissa liiton apu on korvaamatonta.

Pyrkimys irrottaa palkoista sopiminen ammattijärjestöistä tähtää vain ja ainoastaan työntekijän aseman heikentämiseen.

Yksilökeskeisyyttä korostavassa ajassa on hyvä pitää mielessä, että joukossa on kuitenkin enemmän voimaa puolustaa sekä yksilön etua että yhteistä hyvää. Tämä koskee erityisesti työmarkkinoita. Työnantajapuolen viesti matalapalkkatyön hyväksymisestä ja palkanmuodostuksen hajauttamisesta on mennyt hyvin läpi mediassa. Pyrkimys irrottaa palkoista sopiminen ammattijärjestöistä tähtää vain ja ainoastaan työntekijän aseman heikentämiseen, vaikka sitä kuinka perusteltaisiin jokaisen oikeudella päättää itse omasta palkastaan ja muistakin työn tekemisen ehdoista.  

Järjestäytymisen kautta työntekijöillä on paremmat mahdollisuudet ylläpitää uskottavaa vastavoimaa työnantajien ja myös hallituksen vaatimuksille heikentää työntekijöiden suojaa. Vahva järjestäytyminen luo myös tasapainoa työelämään. Näin ajatellen ammattiliittoon kuuluminen ja jäsenmaksun maksaminen ei ole koskaan turhaa.

 

Joni Kallio

lakimies, Ilmailualan Unioni IAU


Tietoa littymisestä IAU:n jäseneksi

Paluu pääsivulle