| Tiedote 18.6.2020 |

Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry on eronnut Ilmailualan Unioni IAU ry:stä

Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry on pyytänyt välitöntä eroa Ilmailualan Unioni IAU ry:stä, jonka hallitus on asian käsittelyt ja eron myöntänyt 18.6.2020.  Eron seurauksena henkilöstöön sovellettava työehtosopimus ei muutu. Henkilöstöön sovelletaan edelleen Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välistä Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta.

Työehtosopimuksen perusteella tehdyt paikalliset sopimukset ovat työehtosopimuksen osa ja ne pysyvät voimassa siten, kuin niiden voimassaolosta on sopimuksissa sovittu. Työehtosopimusosapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry:n eroamisen seurauksena  luottamusmiesten luottamustoimet päättyvät välittömästi, koska he eivät enää edusta ja valvo Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta, eikä siihen liittyviä paikallisia sopimuksia.  Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry ei voi olla myöskään jatkossa sopimusosapuoli paikallisia sopimuksia neuvoteltaessa.

Työnantajan velvollisuus periä ja tilittää ammattiliiton jäsenmaksut perustuu sekin työehtosopimukseen. Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalueella työskenteleviltä työntekijöiltä työantaja perii vain Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenmaksut. Muihin liittoihin kuuluvat työntekijät tilittävät jäsenmaksunsa itse. Ilmailualan Unioni IAU ry toimii lisäksi työttömyyskassan asiamiespiirinä, joten myös kassan jäsenmaksun työnantajaperintä päättyy samassa yhteydessä, kun Ilmailualan Unioni IAU ry on vastaanottanut yksittäisen jäsenen henkilökohtaisen eroilmoituksen ja toimittanut siitä tiedon edelleen työnantajalle.


Helsingissä 18.6.2020

Pasi Vuorio, neuvottelujohtaja / Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Juhani Haapasaari, puheenjohtaja / Ilmailualan Unioni IAU ry