Verkkotilaisuudet 10.2. Gatesissa / Työehdot ja Pron lakko

| GA Telesis | * 

Ammattiliito Pro aloitti 17.1. lakon, jolla se ilmoitti tavoittelevansa omaa työehtosopimusta Finnairin tekniikkaan, Gatesiin sekä kahteen pienempään yhtiöön. Lakkoon osallistui myös Gatesin työntekijöitä. Enimmillään heitä oli noin 40% yksittäisten työvuorojen vahvuudesta. Kahden lakkoviikon jälkeen Pron tavoite kutistui kulisseissa tehdyksi esitykseksi, jolla sovittaisiin ITA:n jäsenten oikeus valita Finnairin tekniikkaan luottamusmies ja taattaisiin tälle työsuhdeturva.

Gatesin työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa omiin työehtoihin eivät kuitenkaan ole sidotut Pron pyrkimyksiin. Gates on työnantajana työnantajaliitto Paltan jäsen, kuten tähänkin asti. Tästä seuraa, että Gatesin työntekijöiden työehdot määräytyvät Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti myös jatkossa.

Työehtosopimuksessa on useita asioita, joista voidaan sopia työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä. Näitä ovat mm.

  • työvuorojärjestelmä ja työaikamallit
  • töiden arviointi ja sijoittaminen palkkaryhmiin
  • ohjeistus henkilökohtaisen palkanosan ja moniosaamisen kriteereistä
  • taukoihin ja töiden lopettamiseen liittyvät kysymykset sekä työaikapankista sopiminen
  • olosuhdelisistä ja sijaisuuskorvauksista sopiminen

Ilman pääluottamusmiestä sopiminen ei onnistu. Gatesin työntekijät jäivät ilman pääluottamusmiestä 17.6.2020, kun ITA ja tämän myötä entinen pääluottamusmies liittyi Ammattiliitto Pron jäseneksi, joka ei ollut työehtosopimuksen osapuoli silloin, eikä ole jatkossakaan.

Finnairin tekniikassa neuvotteluyhteys työnantajan ja työntekijöiden välillä ei ole katkennut samalla tapaa kuin Gatesissa. Yhtiössä on säilynyt toimiva luottamusmies- ja neuvottelujärjestelmä, jonka tuloksena on onnistuttu sopimaan mm. lentokonemekaanikkoja koskeneesta uudesta Certifying Engineerin työnkuvasta ja siihen liittyvästä palkkaryhmän nostosta. Tällä hetkellä paikallisia neuvotteluja käydään moniosaamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Toisaalta Finnairin tekniikassa on voitu käsitellä työehtosopimuksen neuvottelujärjestelmän mukaisesti myös erimielisiä asioita tai viedä niitä eteenpäin liittotasolle, ja tarvittaessa viime kädessä työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Gatesissa tätä mahdollisuutta ei ole.

 

Keskustelutilaisuudet verkossa torstaina 10.2. klo 13 / klo 18

Ilmailualan Unioni IAU järjestää aihepiiristä Gatesin työntekijöille kaksi avointa verkkotilaisuutta torstaina 10.2. Niissä käydään läpi syntyneen tilanteen taustoja, mutta erityisesti sitä, miten työntekijöiden mahdollisuuksia päästä neuvottelemaan työnantajan kanssa omia työehtojaan koskevista asioista edistetään vallitsevan sopimusjärjestelmän puitteissa.

Verkkotilaisuudet järjestetään Teams-sovelluksen kautta. Niihin voit osallistua lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen:

juhani.haapasaari@iau.fi

Ilmoita viestissäsi, kumpaan tilaisuuteen osallistut (10.2. klo 13 / 10.2. klo 18).