Paikallinen sopiminen / työntekijöiden edustus Gatesissa

Keskustelutilaisuus perjantaina 28.8. kello 14:00 - 16:00 Ilmailumuseolla

26.8.2020 * 

| GA Telesis |


ITA:n ilmoitettua 17.6. erostaan IAU:sta, Gates jäi ilman pääluottamusmiestä, joka edustaisi työpaikalla työntekijöitä heidän työehtoinaan noudatettavaa työehtosopimusta koskevissa asioissa sekä siihen liittyvissä paikallisissa sopimuksissa. Myöskään ITA:lla ei ole enää neuvotteluasemaa yritystä koskevissa paikallisissa sopimuksissa, vaan niiden osalta sopimusoikeudet ovat siirtyneet IAU:n ammattiosastona tekniikan yhtiöissä toimivalle ATA:lle.

Syntyneen tilanteen johdosta työnantaja on ollut yhteydessä sekä ATA:an että työnantajaliitto Paltaan uuden neuvotteluyhteyden luomiseksi. Työnantajan asialistalla ovat tällä hetkellä ensi sijassa työaikoja koskevien paikallisten sopimusten päivittäminen sekä yhtiössä erimielisiksi jääneiden asioiden käsittelyn jatkaminen liittotasolla Paltan ja IAU:n kesken.

ATA ja IAU järjestävät Gatesin työntekijöille keskustelutilaisuuden työantajan esittämistä asioista sekä työntekijöiden edustuksen järjestämiseksi mahdollisia neuvotteluja varten. Samassa yhteydessä käydään läpi Gatesin työehtoihin liittyviä kysymyksiä myös laajemmin mm.

  • miten Gatesin nykyiset työehdot ovat muodostuneet
  • mikä on yleissitovan työehtosopimuksen merkitys Gatesissa
  • mihin paikallinen sopiminen perustuu

Aikaisemmasta ilmoituksesta (14.8) poiketen tilaisuuden alkamisajankohtaa on aikaistettu puolella tunnilla ja päättymistä jatkettu puolella tunnilla, jotta sekä aamu- että iltavuorossa olevat voivat siihen osallistua.

 

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Gatesin työntekijöille

Perjantaina 28.8.2020 kello 14:00-16:00

Suomen Ilmailumuseo (Karhumäentie 12, Vantaa)

 
 
Terveisin 
 
Juha Jokipolvi, puheenjohtaja ATA 

Juhani Haapasaari, puheenjohtaja IAU


GA Telesis'in yhtiökohtainen sivu