Työehtosopimus, paikallinen sopiminen ja pääluottamusmiehen asema

26.6.2020 * 

| GA Telesis |


Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA tiedotti 1.6. yhdessä ammattiliitto Pron kanssa virheellisesti, että sen luottamusmiehet edustaisivat jatkossakin ITA:n työntekijöitä työpaikoilla, vaikka ITA siirtyisi Pron jäseneksi. Lisäksi samaisessa tiedotteessa kerrottiin, että paikallisen sopimisen osapuolina säilyisivät ITA ja työnantaja, joka ei sekään pidä paikkaansa.

ITA ja Pro jakaneet väärää tietoa

Samat asiat esitettiin myös ITA:n johtokunnan kesäkuussa järjestämissä jäsenkokouksissa, joissa tehtiin päätös ITA:n eroamisesta IAU:sta. Liittojen edustajina jäsenkokouksiin kutsutiin ainoastaan Pron edustajat. IAU:n edustajat eivät saaneet kutsua kokouksiin, eivätkä näin ollen pystyneet oikaisemaan väärää tietoa kokoukseen osallistuneille.

Näiden tapahtumien seurauksena GA Telesis’ssä ei tällä hetkellä ole pääluottamusmiestä, jolla on oikeus edustaa ja valvoa työntekijöiden työehtoina noudatettavaa Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta sekä siihen liittyviä paikallisia sopimuksia. Myöskään ITA ei ole enää sopimusosapuoli paikallisissa sopimuksissa.

Mahdollinen Prota edustavan luottamusvaltuutetun valinta ei liioin korvaa sitä, että yhtiössä ei ole pääluottamusmiestä. Luottamusvaltuutettu ei voi tehdä työehtoihin liittyviä paikallisia sopimuksia, eikä hänen edustamansa Pro voi toimia kollektiivisena edunvalvojana, koska se ei ole noudattavan työehtosopimuksen osapuoli.

ITA ja Pro ovat tiedottaneet myös ryhtyvänsä neuvottelemaan Paltan kanssa uudesta työehtosopimuksesta. On kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että työnantajapuoli tällaiseen neuvotteluun ylipäänsä ryhtyisi, sillä Paltaa asiassa sitoo rinnakkaissopimuskielto. Yleissitovuuden saaminen vain kolmea tekniikan yritystä (Finnair Technical Servise, GA Telesis, HUB logistics Aviation) koskevalle työehtosopimukselle on mahdoton hanke.

Prolla, joka tyypillisesti edustaa työpaikoilla toimihenkilöitä, on tällä hetkellä lentoliikenteen tekniikan toimihenkilöiden osalta vain Finnairin tekniikkaa koskeva yrityskohtainen työehtosopimuspöytäkirja, jolla ei ole yleissitovuuden asemaa. Näin ollen GA Telesis’n tekniikan toimihenkilöt, jotka aikanaan siirtyivät liikkeenluovutuksella Finnairista GA Telesis’iin, ovat pudonneet kyseisen työehtosopimuspöytäkirjan ulkopuolelle Pron vastustuksesta huolimatta.

Työntekijöiden osalta näin ei ole käynyt, koska IAU:n ja Paltan välinen Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus on kattanut ja kattaa edelleen yleissitovuudellaan myös tekniikan työt toisin kuin Pron kohdalla. Tässä tilanteessa ei ole mielekästä hypätä ITA:n/Pron tarjoamaan epävarmaan tulevaisuuteen, jossa jo olemassa olevan yleissitovan tilalle jouduttaisiin tavoittelemaan käytännössä työtaistelun kautta täysin uutta sopimusta.

Vaihtoehtona Prolle, ja varmistaakseen nykyisen yleissitovan työehtosopimuksen sekä paikallisten sopimusoikeuksien säilymisen myös tekniikan yhtiöissä, Finnairin tekniikan työntekijät ovat perustaneet IAU:n alle uuden ammattiosaston - Avoin tekniikan ammattiosasto ATA ry 002:n. Kun ITA:n pääluottamusmiesten aseman päättyminen ja sen sopimusoikeuksien loppuminen on käynyt kaikille osapuolille selväksi (Tiedote 18.6.2020), ATA:n jäsenmäärä on alkanut kasvamaan. Tällä hetkellä ATA:lla on jo jäseniä myös GA Telesis’ssä.

Luottamusmiesvalinnat käynnistyvät

ATA käynnistää ensi viikolla Finnairin tekniikassa uusien luottamusmiesten valinnat. Ne alkavat pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen valinnoilla. Näillä näkymin uuden pääluottamusmiehen nimi on siellä tiedossa heinäkuun alkupuolella.

Vastaava luottamusmiesten valintaprosessi tullaan toteuttamaan myös GA Telesis’ssä. Sen kannalta on selkeintä, jos GA Telesis'in työntekijät valitsevat tässä vaiheessa ammattiosastokseen ATA:n. Se onnistuu yksinkertaisimmin lähettämällä sähköpostitse viesti ”Vaihdan ammattiosastokseni ATA 002:n” osoitteeseen jasenasiat@iau.fi. Ammattiosaston vaihto ei aiheuta muutoksia nykyiseen IAU:n tai työttömyyskassan jäsenyyteen, eikä siitä tarvitse ilmoittaa esimerkiksi työnantajalle.

 

Juhani Haapasaari

puheenjohtaja, IAU


 

Palaa GA Telesis'in pääsivulle