Finnairin tekniikan edunvalvonta / luottamusmiesvalinnat alkavat 30.6.

29.6.2020 * 

| Finnair Technical Services |


Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA tiedotti 1.6. yhdessä ammattiliitto Pron kanssa, että sen luottamusmiehet edustaisivat jatkossakin ITA:n työntekijöitä työpaikoilla, vaikka tämä siirtyisi Pron jäseneksi. Lisäksi tiedotteessa kerrottiin, että ITA säilyisi paikallisten sopimusten sopijaosapuolena.

Samat asiat esitettiin uudelleen ITA:n johtokunnan kesäkuussa järjestämissä jäsenkokouksissa, joissa päätös Prohon liittymisestä tehtiin. Väärän tiedon pohjalta tehdyn päätöksen seurauksena Finnairin tekniikassa ei tällä hetkellä ole luottamusmiehiä, joilla olisi työehtosopimukseen perustuva asema edustaa työntekijöitä. ITA ei ole myöskään enää sopimusosapuoli paikallisissa sopimuksissa.

Ennen ITA:n siirtymistä Prohon molemmat kertoivat lisäksi aloittavansa välittömästi keskustelut uudesta yleissitovasta työehtosopimuksesta Paltan ja työnantajien kanssa. Todellisuudessa näin ei ole toimittu, eikä työnantajapuoli ole tällaiseen neuvotteluun ylipäänsä ryhtymässä. Ainoa työnantajan kanssa käyty konkreettinen keskustelu on liittynyt ITA:n edustajien omiin henkilökohtaisiin työtehtäviin luottamusmiesaseman päätyttyä.

Työnantajaliitto Palta on ilmaissut ITA:n ratkaisusta oman kantansa ja sen jäsenyritys Finnair on keskittynyt yhtiötä koettelevan akuutin kriisin hoitoon. Finnair käy paraikaa säästöneuvotteluja kaikkien henkilöstöryhmiensä kanssa, joilla on työehtosopimuksen perusteella valitut luottamushenkilöt. ITA ei kuulu liioin tähänkään joukkoon.

ITA:n jäsenkokouksissa tehtyä päätöstä – olkoonkin se väärin tiedoin tehty – ei voi enää muuttaa, mutta yksittäisiä jäseniä päätös liittyä Prohon ei silti sido. Valinta on ollut ja on edelleen jokaisen työntekijän oma asia, eikä ilmoituksia Prohon siirtymisestä ole laajassa mitassa tullut.

Jotta tekniikan yhtiöiden luottamusmiesorganisaatio saadaan jälleen toimimaan työehtosopimuksessa sovitulla tavalla (työehtosopimus – luku 18), Avoin tekniikan ammattiosasto ATA käynnistää luottamusmiesten valintaprosessin. Se alkaa huomenna (30.6.) Finnairin tekniikassa pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen ehdokasasettelulla. Valinnat tehdään vuoden 2020 loppuun saakka, jonka jälkeen siirrytään normaaleihin 2-vuotiskausiin.

ATA:n luottamusmiehet toimivat jatkossa työehtosopimuksen antamalla valtuutuksella kaikkien IAU:n jäsenten edunvalvojina Finnairin tekniikassa (myös jäsenet, jotka eivät ole ilmoittaneet siirtyvänsä Prohon) ja sopijaosapuolena paikallisissa sopimuksissa.

Ne jäsenet, jotka haluavat olla jo tässä vaiheessa aktiivisesti mukana myös luomusmiesvalinnoissa, voivat vaihtaa ammattiosastokseen ATA:n. Se onnistuu yksinkertaisimmin lähettämällä sähköpostitse viesti ”Vaihdan ammattiosastokseni ATA 002:n” osoitteeseen jasenasiat@iau.fi.

 

Juhani Haapasaari

puheenjohtaja, IAU


Finnair Technical Services'in yhtiökohtainen sivu