Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus uudistui

Työssä jaksamista työtä jakamalla

Ilmailuala on tällä hetkellä vahva kasvuala, jossa suuret investoinnit sekä laivastoon että lentoasemiin ovat käynnissä. Uutta työvoimaa tarvitaan ja ikärakenne muuttuu. Toimialojen välisessä kilpailussa työvoimasta työehdoilla on ratkaiseva merkitys.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus uudistettiin IAU:n ja PALTA:n välillä 9.1.2018. Se tasapainoilee paitsi ilmailualan kilpailukyvyn ja töiden houkuttavuuden, myös pitkien työurien ja ammatillisen osaamisen välimaastoon sijoittuvassa sopimusympäristössä.

Yhtenä osana sopimuskokonaisuutta lentokoneiden teknisissä huolto- ja korjaustehtävissä jo aiemmin ollutta mahdollisuutta henkilökohtaiseen työajan lyhentämiseen työuran loppupuolella laajennettiin ja se ulotettiin koskemaan myös maapalvelutehtäviä.

Lähtökohtana uudistukselle on parantaa vanhempien työntekijöiden työssäjaksamista ja tarjota työtä uusille työntekijöille. Työehtosopimuksen soveltamialalla – tekniikassa ja maapalveluissa – työtä tehdään ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Ikääntyneiden työntekijöiden työajan lyhentäminen *

   1.    Työnantaja on velvollinen, työntekijän niin halutessa, lyhentämään työaikaa (työvuoroluettelokohtaisesti/maapalvelut)

          –    55 vuotta täyttäneet viisi tuntia/viikko
          –    60 vuotta täyttäneet kymmenen tuntia/viikko

   2.    Palkkaa vähennetään työajan lyhennystä vastaavasti.

   3.    Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työajan lyhentämisen määrästä, tavasta ja ajankohdista myös toisin. Jos muusta ei sovita, työnantaja määrittelee työajan lyhennystavan ja  ajankohdan.

   4.    Työajan lyhennystä käsitellään työssäolon veroisena aikana.

* Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 32. § ja 37. §

Kiinnostuitko, kysyy lisää pääluottamusmieheltäsi!

Teksti ja kuvat Juhani Haapasaari

Palaa pääsivulle