Airpro Oy:tä koskeva työehtosopimus

Näitä määräyksiä noudatetaan kaikissa Airpro Oy:n työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteissa poislukien asematasobussinkuljettajat. Sopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvia työtehtäviä ovat muun muassa lentoliikenteen ja lentoaseman ylläpito- ja palvelutehtävät (esimerkiksi maapalvelutehtävät) sekä näihin liittyvät toimihenkilötehtävät.Tämän sopimuksen piirissä olevista työntekijöistä tai toimihenkiloista käytetään jäljempänä yhteisesti nimitystä työntekijä.

Määräyksiä ei sovelleta yrityksen johtoon tai näihin rinnastuviin ylempiin toimihenkilöihin.

Airpro Oy:n työehdot 20.3.2017 - 31.1.2018