Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin More...

Työehtosopimukset

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Ilmailualan yleissitovalla Palvelualojen Toimialaliiton ja Ilmailualan Unionin välisellä Lentoliikenteen palveluja koskevalla työehtosopimuksella määrätään

  • säännöllistä reittiliikennettä harjoittavien,
  • raskasta tilauslentoliikennettä harjoittavien,
  • tai edellä mainituille teknisiä tai maapalveluja suorittavien

työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden työehdot, jos he toimivat tämän sopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisissa tai niihin rinnastettavissa töissä. Tämän työehtosopimuksen piirissä on pääosa IAU:n jäsenistä. Lisäksi IAU:lla tai sen ammattiosastoilla on joidenkin yhtiöiden kanssa tehtyjä työehtosopimusta täydentäviä yhtiökohtaisia sopimuspöytäkirjoja.

Sinun työsuhteesi ehtoja koskevista sopimuksista saat parhaiten tietoja omalta luottamusmieheltäsi tai ammattiosastosi edustajalta.

Työehtosopimukset pdf tiedostoina:

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
ajalle 15.11.2013 - 15.11.2016


Edellinen Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus:

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
ajalle 26.10.2010 - 31.10.2013, 2. painos

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen englanninkielinen käännös:

Collective agreement 26.10.2010 - 31.10.2013

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen ruotsinkielinen käännös:

Gällande flygtrafiktjänster kollektivavtal 01.06.2014 - 31.07.2017

Palkankorotukset 15.11.2015.
Palkkakoodiin perustuvat korotuslaskurit (Excel):

Maapalveluja tuottavat yritykset

Teknisiä palveluja tuottavat yritykset

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Airpro Oy:tä koskeva työehtosopimus

Näitä määräyksiä noudatetaan kaikissa Airpro Oy:n työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteissa poislukien asematasobussinkuljettajat.
Sopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvia työtehtäviä ovat muun muassa lentoliikenteen ja lentoaseman ylläpito- ja palvelutehtävät (esimerkiksi maapalvelutehtävät) sekä näihin liittyvät toimihenkilötehtävät.Tämän sopimuksen piirissä olevista työntekijöistä tai toimihenkiloista käytetään jäljempänä yhteisesti nimitystä työntekijä.
Määräyksiä ei sovelleta yrityksen johtoon tai näihin rinnastuviin ylempiin toimihenkilöihin.

Airpro Oy:tä koskeva työehtosopimus
ajalle 1.4.2014 - 31.1.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaiset palkkataulukot maapalveluja tuottavissa yrityksissä

Periaatekaavio palkkatunnuksen muodostumiesta (kaaviossa vanhat palkkatiedot)

Laajat palkkataulukot 15.11.2015 - 15.11.2016  <----- Voimassaoleva taulukko
Laajat palkkataulukot 15.3.2015 - 14.11.2015

Laajat palkkataulukot 15.3.2014 - 14.3.2015
Laajat palkkataulukot 1.12.2012 - 14.3.2014

Laajat palkkataulukot 1.11.2011 alkaen
Laajat palkkataulukot 1.12.2010 alkaen
Laajat palkkataulukot 1.3.2010 alkaen
Laajat palkkataulukot 1.10.2008 alkaen
Laajat palkkataulukot 1.6.2008 alkaen

Allaoleva laskuri laskee kuukausipalkan palkkakoodin perusteella.

Palkantarkistuslaskuri 15.11.2015 - 15.11.2016  <----- Voimassaoleva laskuri
Palkantarkistuslaskuri 15.3.2015 alkaen

Palkantarkistuslaskuri 15.3.2015 alkaen

Palkantarkistuslaskuri 15.3.2014 alkaen
Palkantarkistuslaskuri 1.12.2012 alkaen
Palkantarkistuslaskuri 1.11.2011 alkaen
Palkantarkistuslaskuri 1.12.2010 alkaen

Palkantarkistuslaskuri 1.3.2010 alkaen

Palkantarkistuslaskuri 1.10.2008 alkaen

 

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaiset palkkataulukot teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä

Periaatekaavio palkkatunnuksen muodostumiesta (kaaviossa vanhat palkkatiedot)

Laajat palkkataulukot 15.11.2015 - 15.11.2016 <----- Voimassaoleva taulukko
Laajat palkkataulukot 15.3.2014 - 14.3.2015
Laajat palkkataulukot 1.11.2012 alkaen
Laajat palkkataulukot 1.1.2012 alkaen
Laajat palkkataulukot 1.11.2011 alkaen

Laajat palkkataulukot 1.11.2010 alkaen
Laajat palkkataulukot 1.3.2010 alkaen
Laajat palkkataulukot 1.8.2008 alkaen
Laajat palkkataulukot 1.6.2008 alkaen

Allaoleva laskuri laskee kuukausipalkan palkkakoodin perusteella.

Palkantarkistuslaskuri 15.11.2015 - 15.11.2016  <----- Voimassaoleva laskuri
Palkantarkistuslaskuri 15.3.2015 alkaen

Palkantarkistuslaskuri 15.3.2014 alkaen
Palkantarkistuslaskuri 1.11.2012 alkaen

Palkantarkistuslaskuri 1.1.2012 alkaen
Palkantarkistuslaskuri 1.11.2011 alkaen

Palkantarkistuslaskuri 1.11.2010 alkaen
Palkantarkistuslaskuri 1.3.2010 alkaen
Palkantarkistuslaskuri 1.10.2008 alkaen

Tekstien lukemiseen tarvitset Acrobat Reader-ohjelman.